BİLGİ GÜVENLİĞİ YÖNETİM SİSTEMİ POLİTİKASI

  • ISO 27001 standardı şartlarını karşılayacak şekilde kurduğumuz Bilgi Güvenliği Yönetim Sisteminin etkinliğini sürekli iyileştirmeyi,  
  • Bilgi güvenliliğiyle ilgili karşılaşılabilecek tehditlere karşı sistemimizin güvenliğinde sürekliliği sağlamayı,
  • Karşılaşabileceğimiz tehditleri alt yapı, çalışma ortamı, donanım, yazılım ve eğitim yatırımlarıyla en aza indirgemeyi,
  • Sunduğumuz ürünler ve hizmetler ile ilgili olarak , ilgili taraflarımıza, özellikle müşterilerimize ait tüm bilgilerin , kişisel verilerin gizlilik, bütünlük ve erişilebilirliğini sağlamayı, 
  • Bilgi varlıklarına yönelik riskleri yönetmeyi 
  • Ulusal ve uluslararası yasal şartlar ile standart şartlarına uymayı,
  • Çalışanlarımızın bilgi güvenliği ile ilgili farkındalıklarını arttırmayı, taahhüt ediyoruz.